VIAS Engineering
BG / ENG / FR / NL
ПАРТНЬОРИ
За нас

„Виас Инженеринг” ООД е основано с цел развитие на строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност. За кратко време фирмата успя да се наложи на сторителния пазар като коректен и надежден партньор и да изпълни множество обекти, оправдавайки очакванията на партньорите.

Успешно работим и сме завършили обекти в различни области на строителството: жилищни сгради, обществено обслужващи сгради, сгради и съоръжения на транспортната, техническата и благоустройствената инфраструктура, паметници на културата.

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя и притежава удостоверение за ПЪРВА ГРУПА /строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура/ - Първа категория. ВТОРА ГРУПА - Първа категория, ТРЕТА ГРУПА - Втора категория, ЧЕТВЪРТА ГРУПА - Първа категория и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "Е" и т.5, буква "Е" /паметници на културата/.КСБ - 2016


НАЧАЛО / ЗА НАС / КОНТАКТИ / НОВИНИ / ПАРТНЬОРИ / ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ /
НАСТОЯЩИ ПРОЕКТИ / БЪДЕЩИ ПРОЕКТИ / МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ / ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
2021, Всички права запазени.