Виас Инженеринг - строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност
(+359) 52 699 977        office@viaseng.com


За нас

„Виас Инженеринг” ООД е основано с цел развитие на строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност. За кратко време фирмата успя да се наложи на сторителния пазар като коректен и надежден партньор и да изпълни множество обекти, оправдавайки очакванията на партньорите.

Успешно работим и сме завършили обекти в различни области на строителството: жилищни сгради, обществено обслужващи сгради, сгради и съоръжения на транспортната, техническата и благоустройствената инфраструктура, паметници на културата.

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя и притежава удостоверение за ПЪРВА ГРУПА /строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура/ - Първа категория. ВТОРА ГРУПА - Първа категория, ТРЕТА ГРУПА - Втора категория, ЧЕТВЪРТА ГРУПА - Първа категория и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "Е" и т.5, буква "Е" /паметници на културата/.КСБ - 2016

Меню
Начало
За нас
Новини
Партньори
Проекти
Завършени проекти
Настоящи проекти
Бъдещи проекти
Международни проекти
Контакти
гр. Варна,9000
ул. "Цар Симеон I" 32, ет. 4
тел.: 052 / 699 977
office@viaseng.com


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни